Bộ gioăng phớt động cơ Xinchai C490BPG

$0.00

  • Gioăng mặt máy : 01 chiếc.
  • Gioăng nắp dàn cò: 01 chiếc.
  • Gioăng cổ xả: 01 chiếc.
  • Gioăng cổ hút: 01 Chiếc.
  • Phớt git: 08 chiếc.
  • Gioăng bơm nước: 01 chiếc.
  • Phớt trục đầu cơ: 01 chiếc.
  • Phớt đuôi trục cơ: 01 chiếc.
  • Và còn các gioăng phớt làm kín dầu khác…
Liên hệ