Xe nâng điện 1 tấn 3 bánh pin Lithium

$0.00

Model CPDS06-XD2 CPDS08-XD2 CPDS10-XD2 CPDS06-XD2-I CPDS08-XD2-I CPDS10-XD2-I
Tải nâng 600 kg 800 kg 1000 kg 600 kg 800 kg 1000 kg