Xe nâng tay 2.5 tấn

$0.00

Tải trọng nâng: 2.5 tấn
Độ mở càng: 550/685 mm