Sạc điện xe nâng 24 V

$0.00

Thông số kĩ thuật:

24V – 30Ah loại 24V – 40Ah loại 24V – 50 Ah.